Mesleki Yeterlilik Belgesi

SAYDAM BELGELENDİRME olarak;

  • Belgelendirmiş olduğumuz çalışanlara ait bilgi, belge ve dokümanı çalışanın yazılı beyanı olmadan(Türkiye Cumhuriyeti’nin Yargı kararları veya kanuni zorunluluk durumları hariç), hiçbir kurum ya da kuruluş ile paylaşmayacağımızı, gizlilik ilkelerini koruyacağımızı,
  • Belgelendirmeye ait uygunluk değerlendirmelerinde ilgili standart veya dokümanların gerektirdiği tüm kurallara uyacağımızı,
  • SAYDAM BELGELENDİRME dışındaki kişiler veya organizasyonlar tarafından inceleme ve belgelendirme faaliyetleri sonuçlarına müdahale edilemeyecek şekilde belgelendirme prosedürlerinin yürütülmesini ve gizliliği sağlayacağımızı,
  • Adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden veya belgelendirilmiş kişilerin sunduğu hizmetlerden kaynaklı tarafımıza gelen itiraz veya şikayetlerin gizlilik ilkelerimiz doğrultusunda değerlendirileceğini,
Beyan ve taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR
İMZA

Top